Wiadomości Branżowe

Wind Mobile sprzedał obligacje z blisko 50-procentową redukcją

W okresie składania propozycji nabycia obligacji zostały przyjęte zapisy na kwotę blisko dwukrotnie przewyższającą maksymalną wartość emisji, co w konsekwencji skutkowało redukcją zapisów blisko o połowę. Zarząd Spółki podjął uchwałę o przydziale obligacji na okaziciela serii A w kwocie 15 milionów złotych, celem współfinansowania przejęcia spółki Software Mind SA.

Podkreślić należy, iż zarówno Spółka, jak i podmiot przejmowany, wykazywały do tej pory śladowe saldo zobowiązań finansowych (0,3 miliona złotych). W świetle danych bilansowych zadłużenie obligacyjne na poziomie 15 milionów złotych nie stanowi również nadmiernego obciążenia przyszłej grupy kapitałowej. Suma salda środków pieniężnych obu podmiotów według stanu na koniec 2013 wynosi 12,3 miliona złotych, a salda kapitału obrotowego netto 25,7 miliona złotych, co prawie dwukrotnie pokrywa zobowiązanie obligacyjne. Relacja EBITDA do zobowiązania obligacyjnego, dla obu spółek według wykonania za 2013, wynosi 77%, a według wyników prognozowanych na 2014, aż 92%. Zatem prognozowa rentowność EBITDA na rok bieżący zapewnia prawie całkowite pokrycie zobowiązania, mimo 3-letniej perspektywy zapadalności papierów.

Przewidywany termin wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst to 30 kwietnia 2014 r.

"Przed sprzedażą obligacji spotkaliśmy się z najważniejszymi inwestorami instytucjonalnymi, by przedstawić plany rozwoju Wind Mobile. Nasza strategia została odebrana przez inwestorów z dużym entuzjazmem, w efekcie czego obligacje za 15 milionów sprzedaliśmy na pniu. W ten sposób finalizujemy przejęcie Software Mind. Emisja obligacji stanowi również prognozę możliwości pozyskania środków na kolejną akwizycję. Świetna kondycja finansowa grupy, konsekwentnie realizowana długofalowa strategia, zapewniająca dynamiczny rozwój, oraz rzetelne relacje inwestorskie przynoszą efekty. Już dziś wiemy, że kolejna runda finansowania związana z następnym przejęciem zakończy się sukcesem."  ? mówi Rafał Styczeń, wiceprezes Wind Mobile ds. Rozwoju i Akwizycji.

 

O Wind Mobile S.A.

Wind Mobile jest integratorem i dostawcą autorskich rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających operatorom mobilnym oferowanie nowoczesnych usług i generowanie dodatkowych przychodów. Użytkownicy telefonów komórkowych z technologią i produktami Wind Mobile spotykają się każdego dnia.

Firma znana głównie dzięki wysoce skalowalnej Platformie RBT, oferującej popularne halodzwonki, dostarcza również takie rozwiązania mobilne jak: reklaMÓWKA ? mobilna reklama, VAS Force, Mobile Ad Server, Voice Courier, Smart Apps, USSD Gateway, IVR/ITR, Call Completion, Voice Mailing, Recommendations oraz wiele innych.

Do grona klientów Wind Mobile należą wszyscy najwięksi komórkowi operatorzy w Polsce: Polska Telefonia Cyfrowa (T-Mobile), PTK Centertel (Orange), Polkomtel (Plus), P4 (Play) oraz Cyfrowy Polsat, a także operator Nova w Islandii.

Źródło Wind Mobile S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy