Wiadomości Branżowe

Wyniki badania: zaledwie połowa spółek wykorzystuje prezentacje w komunikacji z inwestorami

Wyniki badania: zaledwie połowa spółek wykorzystuje prezentacje w komunikacji z inwestorami
Tylko 53% spośród spółek wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 publikuje prezentacje inwestorskie – wynika z przeprowadzonego przez NOBILI PARTNERS badania prezentacji spółek giełdowych. W prezentacjach można znaleźć komentarze do osiąganych wyników, opis sytuacji rynkowej i podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego okresu, jednak trudniej o charakterystykę ryzyk, przewidywania trendów rynkowych czy chociażby kontakt do przedstawiciela spółki.Analizie poddano 140 spółek wchodzących w skład głównych indeksów warszawskiej giełdy (WIG20, mWIG40, sWIG80). Badano nie tylko to, czy i jak często spółki zamieszczają prezentacje, ale również ich strukturę, zawartość merytoryczną oraz wygląd. Otrzymane wyniki pozwoliły określić, w jaki sposób polskie spółki wykorzystują to narzędzie komunikacji.- Prezentacja jest najważniejszym, po raportach bieżących i okresowych, materiałem informacyjnym dla inwestorów. Wykorzystuje się je podczas praktycznie każdego spotkania z analitykami i zarządzającymi. Chcieliśmy zbadać, jak spółki traktują to podstawowe narzędzie

Tylko 53% spośród spółek wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 publikuje prezentacje inwestorskie ? wynika z przeprowadzonego przez NOBILI PARTNERS badania prezentacji spółek giełdowych. W prezentacjach można znaleźć komentarze do osiąganych wyników, opis sytuacji rynkowej i podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego okresu, jednak trudniej o charakterystykę ryzyk, przewidywania trendów rynkowych czy chociażby kontakt do przedstawiciela spółki.

Analizie poddano 140 spółek wchodzących w skład głównych indeksów warszawskiej giełdy (WIG20, mWIG40, sWIG80). Badano nie tylko to, czy i jak często spółki zamieszczają prezentacje, ale również ich strukturę, zawartość merytoryczną oraz wygląd. Otrzymane wyniki pozwoliły określić, w jaki sposób polskie spółki wykorzystują to narzędzie komunikacji.

Prezentacja jest najważniejszym, po raportach bieżących i okresowych, materiałem informacyjnym dla inwestorów. Wykorzystuje się je podczas praktycznie każdego spotkania z analitykami i zarządzającymi. Chcieliśmy zbadać, jak spółki traktują to podstawowe narzędzie komunikacji. Okazało się, że prezentacje są często skrótami raportów okresowych i nie przybliżają odbiorcy do zrozumienia biznesu spółki lub jej możliwej przyszłości, czyli tego, co tak naprawdę ?kupują? inwestorzy. ? mówi Piotr Biernacki, Prezes NOBILI PARTNERS.

Badane spółki udostępniają prezentacje prawie wyłącznie przy okazji publikacji wyników okresowych ? cztery razy w roku. W większości (średnia: 74%) prezentacji znajduje się podsumowanie wydarzeń ostatniego kwartału oraz charakterystyka branży (średnia: 71%), w której działa spółka. Trudno jednak znaleźć w materiałach jakichkolwiek przewidywań dla trendów panujących na rynku, na którym działa spółka (zamieszcza je średnio 22% spółek), czy ryzyk bieżącej działalności (średnia: 5%). Pozytywnym zjawiskiem jest zamieszczanie przez 2/3 spółek komentarzy tłumaczących osiągane wyniki, co w znacznej mierze ułatwia interpretację sytuacji finansowej spółki. Rzadziej umieszczane są informacje o profilu jej działalności (średnia: 52%), a spośród spółek z indeksu WIG20 robią to zaledwie dwie.

A to już wiesz?  Generali OFE ? struktura aktywów na dzień 28 czerwca 2013 r.

Badanie obejmowało także analizę prezentacji pod kątem wykorzystania elementów graficznych i sposobu prezentacji danych. Pod tym względem zauważalną cechą polskich spółek jest mała liczba form graficznych innych niż wykresy. Niemal wszystkie (średnia: 99%) spółki zamieszczają swoje logo, jednak tylko połowa (średnia: 53%) z nich ilustruje fotografiami swoją działalność i prezentuje marki zależne lub produkty (średnia: 41%). Warto nadmienić, że prezentacje utrzymane są w kanonie obowiązującego daną spółkę systemu identyfikacji wizualnej, jednak w wielu przypadkach brakuje należytej konsekwencji w zachowaniu form i kolorystyki elementów takich jak tabele czy wykresy.

Sztuka tworzenia prezentacji nieustannie ewoluuje, podobnie jak na przykład strony internetowe. Nie można zatrzymać się na szkolnej umiejętności złożenia kilku slajdów z tabelami i wykresami. W zalewie informacji trafiających do inwestorów dobra prezentacja nie tylko pomaga przykuć ich uwagę, ale też ułatwia przejrzysty przekaz historii inwestycyjnej, którą chce przedstawić zarząd spółki. Jestem przekonany, że pod wpływem konkurencji o kapitał z podmiotami zagranicznymi polskie spółki będą coraz bardziej starały się, żeby ich prezentacje były na światowym poziomie, zarówno pod względem ich zawartości merytorycznej, jak też wyglądu. ? podsumowuje Biernacki.

Pełne wyniki badania przeprowadzonego przez NOBILI PARTNERS są przedstawione w prezentacji dostępnej pod adresem:

http://www.slideshare.net/NOBILI/prezentacja-jako-niedoceniane-narzdzie-relacji-inwestorskich

Źródło Nobili. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy