Wiadomości Branżowe

Wyniki Netii w 2013 roku – mocna rentowność i wzrosty w kluczowych segmentach

Teaser

Netia S.A. zaprezentowała wyniki finansowe osiągnięte w IV kw. i całym 2013 roku. Spółka odnotowała spadek przychodów, jednak poprawiła rentowność i odnotowała znaczący wzrost liczby usług (RGU) w strategicznych segmentach ? B2B, TV i szerokopasmowych dostępów do internetu na własnych sieciach. Spółka przedstawiła również prognozy na 2014 rok i zapowiedziała wypłatę dywidendy.

Przychody Netii w całym 2013 roku osiągnęły wartość 1,876 mld zł (12 proc. spadek rok-do-roku), natomiast w samym IV kw. było to 451 mln zł, co oznacza 1 proc. spadek kwartał do kwartału. Aż 34 proc. utraty przychodów spółki spowodowane było spadkiem stawek za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych (MTR).

Przychody w segmencie operacyjnym klientów biznesowych, w tym usług hurtowych (B2B) wyniosły w IV kw. 2013 r. 179 mln zł i były na tym samym poziomie co w III kw. 2013 roku. Natomiast przychody na rynku klientów indywidualnych i mikro firm (B2C) wyniosły 263 mln zł, wykazując spadek o 2 proc. w stosunku do poprzedzającego kwartału.

Solidna rentowność   

Pomimo spadku przychodów, spółka wypracowała w całym 2013 roku 533 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 15 proc. r-d-r), zaś w samym IV kw. ub.r. zysk EBITDA wyniósł 115 mln zł. Skorygowany zysk EBITDA w 2013 r. wyniósł 551 mln zł (spadek o 7 proc. r-d-r) i 124 mln zł w IV kw. 2013 r. (spadek o 14 proc. k-d-k).

Marża zysku EBITDA wyniosła za cały 2013 rok 29,4 proc. Skorygowany zysk operacyjny wypracowany w całym 2013 roku osiągnął wartość 111 mln zł (w stosunku do prognozy w wysokości 110 mln zł).

W ubiegłym roku Netia wygenerowała 311 mln zł Skorygowanych operacyjnych wolnych przepływów pieniężnych (OpFCF), co oznacza spadek o 7 proc. w stosunku do 2012 roku. Mniejszy OpFCF był spowodowany wzrostem nakładów inwestycyjnych (240 mln zł zrealizowane vs. 225 mln zł zaplanowane na cały rok), będącego skutkiem wyższych kosztów podłączeń klientów i nabyciu prawa własności do działek w Warszawie przy ulicy Poleczki.

Na koniec 2013 r. zadłużenie netto Netii spadło do poziomu 291 mln zł, czyli zaledwie 0,53x Skorygowanego zysku EBITDA.

Kluczowe usługi na fali wzrostowej

- Pomimo trudnej sytuacji konkurencyjnej, w segmencie B2B odnotowaliśmy wzrost liczby usług i wysokie przepływy wolnych środków pieniężnych. Ponadto mieliśmy solidny wzrost w segmencie B2C w zakresie usług telewizyjnych. Obecnie z telewizji korzysta 31 proc. naszych klientów usług szerokopasmowych, świadczonych na bazie naszej własnej sieci. ? powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netia S.A. - Modernizacja sieci do standardu NGA i włączenie usług telewizyjnych do oferty, pozwala nam konkurować bezpośrednio z operatorami telewizji kablowej. W wynikach 2013 r. zauważalny jest też stały postęp w liczbie przyłączeń netto usług szerokopasmowych oferowanych na bazie własnych sieci, który z ujemnego poziomu na początku roku przerodził się w wzrost w drugiej połowie ? dodał Mirosław Godlewski.

Rok 2013 Netia zakończyła z łączną liczbą 2,526 mln usług (RGU), co oznacza spadek o 6 proc. rok do roku, głównie za sprawą wolniejszej, dynamiki wzrostu sprzedaży w IV kw. ub.r. Źródłem spadku liczby usług był rynek regulowany, przede wszystkim nisko marżowe usługi BSA i WLR. Liczba usług głosowych spadła o 9 proc. r-d-r, do 1,489 mln, zaś liczba usług mobilnych spadła o 24 proc. do 69 tys. W pozostałych segmentach - a szczególnie najistotniejszych strategicznie usługach: telewizyjnych i szerokopasmowych na własnych sieciach oraz usługach dla biznesu - Netia odnotowała głównie wzrosty, zachowując przy tym stabilny poziom ARPU.  

Liczba usług TV zwiększyła się o 52 proc. rok-do-roku i na koniec 2013 r. wyniosła 120 tys. Liczba usług szerokopasmowego dostępu do internetu na własnych sieciach wzrosła o blisko 6 tysięcy, jednak ogółem liczba usług dostępowych spadała rok do roku o 3 proc. do 849 tys. Już 47 proc. klientów usług stałego dostępu do internetu obsługiwanych jest na bazie własnych sieci.

Łącznie w segmencie B2C Netia odnotowała 8 proc spadek liczby usług rok-do-roku. Natomiast w segmencie B2B w całym 2013 roku liczba RGU wzrosła o 5 proc., do 478 tysięcy.

Więcej NGA, bardziej dostępna TV

Na koniec 2013 roku Netia obejmowała zasięgiem szybkich sieci NGA łącznie 1,281 mln lokali, czyli o 41 tys. więcej niż pod koniec III kw. ub. r. Uwzględniając również niezmodernizowane łącza internetowe szybsze o przepustowości wyższej niż 10 Mb/s, Netia może dotrzeć ze swoimi usługami TV do około 4 mln gospodarstw domowych, czyli niemal do co trzeciego lokalu mieszkalnego w Polsce.

Uwzględniając planowane modernizacje i wykorzystanie sieci HFC po dawnej sieci Aster, którą Netia nabyła od UPC Polska, Netia będzie docierać z siecią NGA (usługa FOTON) do blisko 1,8 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Dywidenda zgodnie z planem

Wraz z publikacją wyników za 2013 rok, Zarząd Netii przedstawił prognozę na rok bieżący oraz Politykę Dystrybucji Środków do Akcjonariuszy. Przychody jakie spółka spodziewa się osiągnąć w 2014 roku to 1,735 mld zł. Prognozowany Skorygowany zysk EBITDA to 505 mln zł (marża 29 proc.) a skorygowany zysk operacyjny ma osiągnąć wartość 75 mln zł. Przy spodziewanych nakładach inwestycyjnych w wysokości 200 mln zł, Skorygowany OpFCF ma wynieść 305 mln zł.

Na podstawie prognozowanych wolnych przepływów pieniężnych Zarząd szacuje, że począwszy od tego roku Netia może przeznaczyć na wypłatę na rzecz akcjonariuszy 146 mln zł pro forma w kwocie 0,42 zł na każdą wyemitowaną akcję. Ponadto Zarząd rozważa zaproponowanie nowego programu wykupu akcji własnych w celu maksymalizacji elastyczności form wypłaty w przyszłości. 

***

Netia S.A. jest jednym z największych, a jednocześnie najszybciej rozwijających się operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line.

Źródło Netia. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy