Wiadomości Branżowe

Za obniżkę opłat interchange zapłacą klienci

W przyszłym roku może dojść do kolejnej obniżki opłaty interchange. Decyzja ta będzie oznaczała dla banków spadek dochodów z tytułu prowizji pobieranych od akceptantów kart. Podobnie jak przy poprzedniej redukcji, banki przerzucą koszty na klientów, podnosząc im opłaty.

? Banki ostrzegają, że kolejna redukcja opłaty interchange zmusi je do podniesienia opłat za konta i karty. Na obniżce stracą kilkaset milionów złotych i straty te będą chciały sobie zrekompensować, podwyższając prowizje. Ten scenariusz przerabialiśmy już kilka miesięcy temu ? mówi Wojciech Boczoń, analityk Bankier.pl.

Interchange jest prowizją pobieraną od punktów akceptujących karty płatnicze. Do niedawna utrzymywała się ona na wysokim poziomie sięgającym 1,3 proc. od każdej transakcji i była jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. Od lipca obowiązuje nowa stawka na poziomie 0,5 proc. Wszystko wskazuje jednak na to, że od przyszłego roku może ponownie zostać obniżona.

Wczoraj posłowie przedstawili projekt zakładający dalsze zmiany ustawy o usługach płatniczych w zakresie redukcji maksymalnej wysokości opłaty interchange. Nowe stawki miałyby wynosić 0,2 proc. od transakcji wykonanej kartą debetową i 0,3 proc. dla transakcji kartami kredytowymi. Impulsem do dalszej redukcji stawek jest porozumienie organizacji Visa z Komisją Europejską, w wyniku którego przedsiębiorcy krajowi będą mogli korzystać z usług agentów rozliczeniowych mających siedzibę poza granicami kraju. W ten sposób zyskają możliwość korzystania ze stawek transgranicznych Visa, czyli właśnie 0,2 proc. i 0,3 proc.

Pomysłodawcy regulacji chcą dostosować ustawę o usługach płatniczych do nowych stawek Visa. Zwracają bowiem uwagę, że mogą one mieć pewne negatywne konsekwencje dla naszego rynku. To między innymi spadek konkurencyjność polskiego rynku agentów rozliczeniowych. Ustawa zakłada ponadto, że agenci rozliczeniowi będą musieli określać w umowie z akceptantem wysokość i strukturę naliczanych opłat.

Banki są przeciwne kolejnym obniżkom opłaty. Ostrzegają, że doprowadzi to do podwyżek opłat za podstawowe produkty i usługi. Za kolejne obniżki mogą więc zapłacić klienci banków.

Więcej na ten temat w artykule: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Bedziemy-placic-jeszcze-wiecej-za-konta-i-karty-3199186.html

Analizy Bankier.pl - analizy@bankier.pl


dostarczył infoWire.pl
Źródło Bankier.pl. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy