Wiadomości Branżowe

Zadłużamy się na coraz większe kwoty. Ponad 2/3 pożyczkobiorców ma do spłaty więcej niż jedną pożyczkę.

Wzrasta przeciętna wartość udzielanych pożyczek, a prawie 70% klientów instytucji pożyczkowych decyduje się na kolejną pożyczkę, mimo już posiadanych zobowiązań kredytowych. W I połowie 2020 r. zwiększyła się znacząco wartość udzielanych pożyczek -

Wzrasta przeciętna wartość udzielanych pożyczek, a prawie 70% klientów instytucji pożyczkowych decyduje się na kolejną pożyczkę, mimo już posiadanych zobowiązań kredytowych.

W I połowie 2020 r. zwiększyła się znacząco wartość udzielanych pożyczek - wskazują wyniki badania „Sektor instytucji pożyczkowych w I półroczu 2020 r.” Związku Przedsiębiorstw Finansowych. W minionym półroczu, w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., odnotowano wzrost o 19,2% przeciętnej wartości udzielonej pożyczki (w ujęciu bezwzględnym o 488 PLN), a w porównaniu z wartością obliczoną dla całego 2019 roku wzrost był na poziomie 12% (bezwzględnie o 324 PLN).

 

Przeciętna wartość pożyczki udzielonej przez uczestników badania (w PLN)

 

Jednocześnie blisko 70% klientów instytucji pożyczkowych decyduje się na kolejna pożyczkę mając już do spłaty inne zobowiązania kredytowe[1]. Wśród klientów, którym udzielono pożyczki w ostatnim kwartale, prawie 1/4 miała w momencie podjęcia nowego zobowiązania co najmniej 3 inne aktywne pożyczki.

- Pożyczki pieniężne wielokrotnie stanowią źródło pokrycia bieżących wydatków dla konsumenta lub niedoboru w budżecie domowym. W czasach kryzysu gospodarczego, kiedy pogarsza się sytuacja indywidualnego konsumenta, może dojść do sytuacji, w których liczba zaciągniętych zobowiązań jest większa, niż zazwyczaj. Najważniejsza jest jednak zdolność do spłaty pożyczek, co jest wypadkową stanu budżetu domowego. Jeśli ten się pogarsza i widoki na spłatę kolejnego zobowiązania są złe, powinniśmy zrezygnować z tej formy finansowania – ocenia Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Zwiększony popyt na finansowanie nie przekłada się jednak na jego dostępność. Po niekorzystnych dla branży pożyczkowej orzeczeniach sądowych (tzw. małe TSUE) oraz wprowadzeniu przepisów I tarczy antykryzysowej (obniżenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych) wiosną bieżącego roku branża odnotowała wyraźny spadek liczby i wartości udzielanych pożyczek. W I połowie 2020 roku instytucje pożyczkowe uczestniczące w badaniu ZPF udzieliły pożyczek na cele konsumpcyjne o wartości 560,5 mln PLN. Jest to wartość niższa o 25,6% (bezwzględnie o 193,31 mln PLN) od tej odnotowanej w I połowie 2019 r. 

A to już wiesz?  Kolejna firma dołącza do Hicron Group

 

[1] Według danych Credit-Check.pl CRIF Poland, stan na październik 2020

***


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy