Europa

Zarząd R&C Union S.A. opublikował wyniki za IV kwartał 2010 r.

W ostatnim kwartale 2010 r. Spółka R&C Union zarządzała siecią 25 restauracji i klubów muzycznych. Aż 17 z tych lokali działało w tym czasie na zasadach operatorskich, zaś 8 ? na zasadach franczyzy (w IV kwartale 2009 były to odpowiednio: 3 lokale działające w formule operatorskiej i 22 lokale – w formule franczyzowej).

W efekcie wdrażania strategii rozwoju Spółki, w szczególności konsekwentnego przechodzenia na system operatorski oraz realizacji efektywnych działań marketingowych, przychody netto Spółki w IV kwartale 2010 roku w porównaniu z IV kwartałem roku 2009 wzrosły o 102 proc., natomiast w porównaniu do III kwartału 2010 roku ? wzrosły o 8,1 proc. Przychody netto R&C Union w IV kwartale 2010 r. wyniosły rekordowe 6.807.318,78 zł.

Zdaniem Macieja Stróżyka, Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego R&C Union S.A., ważnym wyzwaniem czwartego kwartału 2010 roku było utrzymanie na zakładanym poziomie kosztów zakupu surowców niezbędnych do produkcji serwowanych potraw. W tym okresie zaczęła szczególnie ujawniać się coraz większa presja dostawców na podwyżki cen w związku z podnoszącymi się cenami żywności. Cel udało się osiągnąć i koszty te spadły – na poziomie wyników restauracji i klubów (dla bazy LFL) w porównaniu z IV kwartałem 2009 r. o 0,6 pp. Natomiast wzrost całościowych kosztów działalności Spółki w porównaniu z IV kwartałem 2009 r. związany był z konsekwentnym wdrażaniem systemu operatorskiego, który charakteryzuje się rozliczaniem kosztów i przychodów prowadzonej działalności bezpośrednio w wynikach R&C Union, a nie spółek franczyzobiorców.

R&C Union osiągnęła w IV kwartale 2010 r. wynik EBITDA (wynik na działalności operacyjnej bez uwzględnienia amortyzacji) na poziomie 218.192,98 zł przy -3.626.733,83 w IV kwartale 2009 r. Strata netto wyniosła w IV kwartale 2010 r. 684.530,03 zł, czyli wilokrotnie mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego (w IV kwartale 2009 r. strata netto był na poziomie 4.356.820,20 zł).

Opublikowany Raport oprócz zestawienia wyników kwartalnych, umożliwia także porównanie wyników rocznych Spółki. Wynika z niego, iż R&C Union znacznie poprawiła poziom przychodów netto ze sprzedaży produktów: za cały 2010 rok wyniosły one 24.329.379,93 zł, zaś za cały rok 2009 wyniosły 15.447.228,75 zł. Spółka poprawiła także wynik EBITDA (wynik na działalności operacyjnej bez uwzględnienia amortyzacji) ? za roku 2010 wynik EBITDA wyniósł 1.570.780,67 zł, natomiast za roku 2009 – wyniósł on 804.358,22 zł.
Więcej informacji na stronie: www.rcunion.pl

Z: http://www.pressoffice.pl/finanse,t631628991?more=819459160

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #access   #aniem   #bankowo   #cej   #dze   #koniec   #kt   #miesi   #Nast   #nich   #puj