Wiadomości Branżowe

Zmiany w zarządzie ING Commercial Finance

Rada Nadzorcza ING Commercial Finance podjęła decyzję o zmianach w składzie zarządu spółki. 1 stycznia 2015 roku, stanowisko Prezesa Zarządu ING Commercial Finance objął Tomasz Mazurkiewicz, a stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Handlowego - Bartłomiej Świeca.   Tomasz Mazurkiewicz, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu ING Commercial Finance, od początku kariery zawodowej

Rada Nadzorcza ING Commercial Finance podjęła decyzję o zmianach w składzie zarządu spółki. 1 stycznia 2015 roku, stanowisko Prezesa Zarządu ING Commercial Finance objął Tomasz Mazurkiewicz, a stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Handlowego - Bartłomiej Świeca.  

Tomasz Mazurkiewicz, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu ING Commercial Finance, od początku kariery zawodowej związany jest z branżą faktoringową i finansowaniem handlu. Pracę rozpoczynał w Banku Handlowym w Warszawie SA, następnie pracował w Bank Austria Creditanstalt Polska SA oraz Fortis Bank Polska SA. W latach 2001 ? 2006 obejmował stanowisko Dyrektora Departamentu Finansowania Handlu w Raiffeisen Bank Polska SA, a w 2004 roku powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu Raiffeisen Faktoring Polska Sp. z o.o., którą to funkcję pełnił do 2006 roku. Następnie był związany z Deutsche Bank PBC SA, gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Finansowania Handlu i Faktoringu, w latach 2006 do 2009. Od 2009 roku pracuje w ING Commercial Finance Polska SA na stanowisku początkowo Członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu spółki odpowiedzialnego za dział sprzedaży.

Bartłomiej Świeca pracuje w ING od 12 lat. W latach 2002 ? 2011 pracował w Centrum Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego w Warszawie, najpierw jako Doradca Klienta, a następnie Starszy Doradca Klienta. W 2007 roku objął funkcję Zastępcy Dyrektora Centrum Bankowości Korporacyjnej w Warszawie, a w roku 2012 został powołany na stanowisko Dyrektora Oddziału Korporacyjnego ING Banku Śląskiego w Warszawie.

Andrzej Żbikowski, prezes ING Commercial Finance od 2002 roku, objął stanowisko Doradcy Prezesa Zarządu spółki 1 stycznia 2015 roku. Andrzej Żbikowski związany jest z branżą faktoringową od ponad osiemnastu lat, podczas których aktywnie działał na rzecz jej rozwoju i promocji ? będąc jednym z założycieli Polskiego Związku Faktorów (PZF), uczestnicząc również w pracach międzynarodowego stowarzyszenia Factors Chain International oraz Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Faktoringu i Finansowania Handlu.

 

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło ING Commercial Finance Polska S.A.. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy