Wiadomości Branżowe

Zmiany w Zarządzie ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

4 października Rada Nadzorcza zatwierdziła Grzegorza Chłopka na stanowisku Prezesa Zarządu ING PTE S.A. Zastąpi on Józefa Pronia, który pozostanie w spółce, jako Członek Zarządu odpowiedzialny za Finanse i Ryzyko. Stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Inwestycji obejmie Ewa Radkowska-Świętoń, dotychczas pełniąca funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Portfelem.

Grzegorz Chłopek do tej pory pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Inwestycji i Ładu Korporacyjnego. W swoim zawodowym dorobku ma wiele sukcesów. Zdecydowanie przyczynił się do wzrostu i osiągnięcia przez ING OFE pozycji lidera wśród funduszy emerytalnych w Polsce, pod względem liczby klientów, wysokości zarządzanych aktywów, a także stopy zwrotu i rentowności dla klienta.

Ewa Radkowska-Świętoń, pełniąca dotychczas funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Portfelem, od 4 października 2012 decyzją Rady Nadzorczej objęła stanowisko Dyrektora ds. Inwestycji oraz Wiceprezesa Zarządu.  Ewa Radkowska-Świętoń związana jest z ING PTE od 2008 roku. Ma wieloletnie, poparte licznymi sukcesami doświadczenie w zarządzaniu różnego rodzaju aktywami i portfelami.

?W swojej strategii stawiamy na zachowanie ciągłości działań oraz czerpanie z dotychczasowych doświadczeń i wieloletniej ekspertyzy w zakresie rynku kapitałowego. Naszym celem jest wzmacnianie niekwestionowanej pozycji lidera wśród funduszy emerytalnych w Polsce, który osiąga najlepsze wyniki od początku swojej działalności, a co za tym idzie utrzymanie zaufania i satysfakcji klientów. Warto podkreślić, że duża grupa klientów świadomie wybiera nasze usługi, co pokazuje, że obrana przez nas strategia przynosi dobre rezultaty? ? wskazuje Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu ING PTE S.A.

Grzegorz Chłopek z ING PTE S.A., dawniej ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., związany jest od 1998 roku. Był Starszym Specjalistą ds. Inwestycji, Wicedyrektorem, a od września 2003 r. Dyrektorem Departamentu Inwestycyjnego (odpowiedzialnym za zarządzanie częścią dłużną portfela). W lutym 2004 r. powołany został na Członka Zarządu Towarzystwa, a 1 października 2006 r. na Wiceprezesa Zarządu ING PTE S.A. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz Banku Amerykańskim w Polsce. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), słuchacz Letniej Szkoły Aktuarialnej Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych), posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) i jest licencjonowanym maklerem (licencja nr. 432).

Ewa Radkowska-Świętoń z ING PTE S.A., dawniej ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., związana jest od 2008 roku. Wcześniej przez 9 lat pracowała w ING Investment Management Polska, a także w Aviva Investors Polska. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy